Pintu Bahasa adalah media pengetahuan seputar bahasa dan sastra untuk kalangan pelajar, pendidik, dan profesional. Kami berupaya untuk selalu menyajikan berita terbaru dan perkembangan pengetahuan bahasa. Membuka ruang seluas-luasnya bagi pertukaran pikiran, gagasan, dan pandangan mengenai bahasa manusia. Terbit berkala setiap pekan.


Kantor Redaksi

Jalan Ibu Sangki No. 9, Cimahi Selatan